Español

> Presentació

> Organització i Serveis

> Ensenyaments

> Secretaria

> Màsters i Postgraus

> Comunitat Universitària

 

Històric de notícies

 

 

Novembre

 

12/11/2004

Inauguració dels cursos de postgrau 2004-05

 

Ahir va tenir lloc l’acte d’inauguració dels cursos de postgrau, celebració amb què l’Escola dóna formalment per iniciat el curs 2004-05

L’acte, retransmès en directe per internet a través d’UB virtual, va començar amb un petit diàleg en llatí entre diversos membres de l’equip de govern. Subtitulat en català, castellà i anglès a la pantalla de l’Aula Magna, el diàleg fou un repàs simbòlic dels orígens, la tradició i els ideals tant de la Universitat de Barcelona com de l’Escola.

La Universitat de Barcelona prové "de la seva fundació el 1450 per Alfons V el Magnànim, Rei de l’Aragó i Comte de Barcelona", pertany a la "tradició del liberalisme espanyol per una universitat autònoma" i és "un temple erigit a la llibertat de la ciència per a la millora de la humanitat".

L’Escola va néixer el 1787 gràcies a l’impuls de la Junta de Comerç, es declara hereva "de la tradició de l’ensenyament mercantil" i dels "professors i alumnes que sota la vigència de la Segona República patiren persecució i exili". Els seus ideals, guiats pel "libertas perfundet omnia luce" (la llibertat guia totes les coses amb la seva llum), són "sapientia et pulchritudo et vis" (saviesa, bellesa i força).

Un cop finalitzada la conversa en llatí, va prendre la paraula Xavier Casas, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona. Amb el títol "La transformació del Llevant", la conferència de Xavier Casas va resumir els projectes i actuacions urbanístiques que l’Ajuntament té previst fer els propers anys a l’àrea del Besòs.

El pla 22@bcn convertirà 115 illes de l‘actual barri del Poble Nou en una àrea de promoció de la societat del coneixement i d’acollida per a empreses de noves tecnologies. Dels 4 milions de sostre que transformarà, el pla 22@bcn dedicarà 3,2 a equipaments per activitats productives i 0,8 a d’altres equipaments i vivendes. amb un cost total de 162 milions d’euros. Impulsat per l’Ajuntament però desenvolupat a iniciativa privada, el 22@bcn maximitzarà el concepte de densitat urbana: "cal concentrar en el centre de la ciutat el màxim d’activitats productives", assegurava Casas.

Quant al Fòrum Universal de les Cultures 2004, Casas va declarar que "resten pendents d’aplicar 1.285 milions d’euros a la zona", fons que es dedicaran a millorar-ne les instal·lacions i a desenvolupar els barris de La Mina i la Catalana. L’Ajuntament busca intervenir en aquesta zona amb criteris de sostenibilitat, d’avanç en l’accessibilitat, de recuperació del litoral per a ús públic i d’impuls de noves activitats econòmiques.

El pla Sant Andreu-Sagrera és el tercer projecte previst per l’Ajuntament en els propers anys, i suposarà l’arribada del tren d’alta velocitat a Barcelona. Constarà d’un nou parc línial de 3,2 km, 163.818 m2 de nous equipaments, 212.241 m2 de vivendes de protecció oficial i més de 78.000 m2 d’hotels.

El darrer dels projectes esbossats per Xavier Casas fou el projecte de Plaça de les Glòries, encara incipient comparat amb els altres tres, que pretén transformar el nus viari de les Glòries en un nou espai urbà de múltiples usos.

Acabada la conferència del primer tinent d’alcalde, el professor d’Ètica empresarial Vicenç Molina va fer una breu alocució sobre els orígens i els valors de l’Escola, des del seus orígens com a Escola de Comerç fins a la seva forma actual com a Escola Universitària d’Estudis Empresarials.

Vicenç Molina va ressaltar la importància de la llibertat en el procés de presa de decisions que va intrínsecament lligat a la gestió empresarial. A més, el professor del departament de Dret financer i tributari va defensar el vincle entre la creació de riquesa, la justícia social i la redistribució, advocant per una economia de mercat intervinguda per autoritats "públiques i democràtiques"

Després del discurs del professor Molina, el rector de la UB Joan Tugores va donar pas a la lectura del poema "Deixeu-me dir", de Miquel Martí i Pol, a càrrec de la coordinadora general de l’Escola, Mar Jorro. El poema, que fou subtitulat en castellà a la pantalla de l’Aula Magna, va retre un petit homenatge al poeta català en el primer aniversari de la seva mort.

A continuació fou projectat el muntatge d’imatges i so "Palestina", elaborat pel compositor Eduard Rodés, en el dia de la mort del president de l’Autoritat Palestina Iàssir Arafat. "Les banderes d’Europa, d’Espanya i de Catalunya estan avui i en els propers dos dies a mitja asta a l’Escola com a expressió del dol per la mort d’un home que aspirava a la pau i a la justícia i que no va poder gaudir mai ni de l’una ni de l’altra", declarà el director de l’Escola Joan-Francesc Pont.

El discurs del Dr. Pont va agrair la tasca feta per les persones implicades en l’organització de l’acte d’inauguració dels cursos de postgrau, i especialment la d’Esperança Borrell -redactora del diàleg inicial en llatí-, la d’ Eduard Rodés i la de l’equip d’audiovisuals d’UB Virtual, que va fer possible la retransmissió de l’acte per internet.

Dirigint-se als estudiants de postgrau, Joan-Francesc Pont va definir la seva estada a la Universitat de Barcelona amb l’expressió d’André Malraux " Auberge espanyole" (fonda espanyola): "es diu França que la fonda espanyola és aquella en què un no troba sinó el que ja porta amb sí mateix. Ell que portin en arribar a la fonda , les seves ganes de treballar, la seva disposició a l’estudi, la seva capacitat de desaprendre coses inútils per a entaular un diàleg entre les velles i les noves idees, són, en efecte, els instruments principals que cal que exercitin. La fonda, com en la frase de Malraux, no els substituirà en aquesta tasca".

Abans de donar pas al rector de la Universitat, el director de l’Escola va tenir unes paraules en favor de la universitat com un espai de "llibertat, igualtat justícia i pluralisme", compromès i no neutral, en el qual ha d’imperar "l’humanisme radicalment antidogmàtic" de l’ideal kantià.

Finalment, el rector de la UB Joan Tugores va cloure l’acte subratllant la importància del llatí com a llengua dels nostres orígens culturals, destacant el paper de la universitat com a motor de desenvolupament per a la ciutat i pel país i advertint que no sempre ha estat així. "El 1717 la Universitat de Barcelona fou desterrada, i això és el pitjor que se li pot fer a un país".